Wyszukiwarka
Subskrypcja

Wizyt:
Dzisiaj: 15Wszystkich: 127147

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych (ADO) jest Tomasz Lusawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Clinops Polska Tomasz Lusawa, ul. Leśna Polana 23, 05-190 Józefów, NIP 5211153878.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach sklepu internetowego www.dslm.pl, w celu umożliwienia rejestracji nowego użytkownika na stronie internetowej sklepu oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:

·   realizację umów zawartych z kontrahentami Clinops Polska Tomasz Lusawa na dochodzenie ewentualnych roszczeń,

·   rozpatrywanie reklamacji,

·   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

·   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na rejestrację użytkownika na stronie internetowej sklepu,

·   prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: obsługa informatyczna lub inne podmioty, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie internetowy i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w sklepie internetowym oraz dokonywanie transakcji w ramach sklepu internetowego.

9. Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty internetowej na adres biuro@dslm.pl lub drogą listowną na podany wcześniej adres siedziby ADO.

Facebook