Wyszukiwarka
Subskrypcja

Wizyt:
Dzisiaj: 16Wszystkich: 127148

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

W NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.DSLM.PL

(DALEJ ZWANY JAKO SKLEP INTERNETOWY)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH

 

1.        Administratorem danych jest Clinops Polska Tomasz Lusawa z siedzibą w Józefowie, ul. Leśna Polana 23, 05-119 Legionowo zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 5211153878, REGON: 015760140. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.        Kontakt z Administratorem/Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest również drogą elektroniczną biuro@dslm.pl. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktów w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

3.        Administrator zbiera wyłącznie dane, które posłużą do sprzedaży towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.dslm.pl przy użyciu przekazanych przez tą osobę środków komunikacji na odległość na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, tj.:

a         Imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

b        adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),

c         Numer telefonu,

d        Adres do doręczeń,

e         Numer NIP

f          Adres e-mail,

g         Informacje o płatności,

h        Adres IP.

4.        Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL (Secure Socket Layer).

 

§ 2 UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.      Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom poza upoważnionymi pracownikami Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat od momentu powstania obowiązku podatkowego.

2.      Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia na stronie internetowej www.dslm.pl nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w danym Serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

 

§ 3 PLIKI COOKIES

 

1.      Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      Wykorzystujemy pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów przez Użytkowników i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji serwisu.

3.      W naszym serwisie pliki cookies wykorzystywane są według poniższego opisu:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.

 

§ 4 REZYGNACJA Z PLIKÓW COOKIES

 

1.      Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga w wygodnym korzystaniu ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

2.        Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

3.        Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO

 

1.      Oświadcza, iż dokłada starań, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w czasie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i administracyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 

§ 6 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

1.      Osoba, która przekazała Administratorowi dane osobowe ma prawo żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

2.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

3.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie, nie pozwoli na komunikację na odległość pomiędzy Tobą a Nami i realizacji usługi sprzedaży towarów przez nasz sklep internetowy

5.      Dane osobowe nie są i nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane.

6.      Z uprawnień opisanych powyżej osoba, której dane dotyczą może skorzystać poprzez złożenie dyspozycji odpowiedniego żądania na piśmie w naszej siedzibie lub elektroniczne na adres: biuro@dslm.pl lub e-mail Inspektora Ochrony Danych.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIE

 

1.    Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie naszego sklepu internetowego pod adres www.dslm.pl.

Facebook